dravci-ukryty-na-skaliciDvě menší, dobře zarybněné říčky, které začínají ve středních a končí v jižních Čechách, si podrobně představíme v dnešním putování po revírech.

Začněme Skalicí, která pramení ve vojenském výcvikovém prostoru v Brdech. Na svém horním toku má ale jiný název, Vlčava, a tvoří menší, průměrně zarybněný pstruhový potok. Zarybněna je především pstruhem potočním nepřesahujícím třicet centimetrů, dále dosazovaným duhákem a hojněji se vyskytuje bílá ryba, především plotice. Z rybníků kolem Rožmitálu se dostává do potoka dravý okoun a menší štika. Potok se vine loukami a mezi poli tvoří menší tůňky, ryby jsou velmi opatrné.

Pojďme po toku dále. Níže, v okolí Březnice, je to již malá říčka, která je doslova rozkrájena malými jezy, protéká Mirovicemi a místy tvoří táhlé tůně s pestrým výskytem říčních ryb. Ještě více navštěvované jsou Nerestce, které křižuje státní silnice směrem na Písek a na Strakonice. Skalice potom protéká Čimilicemi a pod vesnicí Dolní Ostrovec se vlévá do Lomnice.

Zarybnění Skalice je velmi dobré, jednak díky dostatku hlubokých tůní, meandrujícímu toku a velkému počtu rybníků v povodí. Dominantní je bílá ryby, často zastoupena tloušti v pěkných velikostech nad půl metru délky, hojná je plotice a cejnek malý. Velmi početná je štika, a to v nečekaně slušných exemplářích. Běžný úlovek má dva kilogramy, ale docela často chytnete na rybičku štiky přes pět kilogramů váhy! Dravci jsou ale hájeni dlouho, jejich lov je povolen až od 1. září, ale potom dobře berou až do zámrazu. Na podzim rozhodně doporučuji lehkou přívlač a od listopadu lov na živou rybičku, a to nejlépe vyvěšenou na dlouhé štikovce. Osobně nemám tento způsob rybolovu příliš rád, ale tady je na místě a přináší výborný lov. Zajímavé je, že zde na tuto sestavu dobře reagují i tloušti. Rozšířený je okoun, v menších exemplářích, největší úlovky atakují hranici třiceti centimetrů.

Dravcem, na kterého tady na Skalici doporučuji se specializovat, je úhoř. Jeho stavy jsou vysoké a v příhodných místech uvidíte v květnu a v červnu noční tmou plápolat desítky svíček rybářů při jeho lovu. A chytají se pěkní hadi, kolem jednoho metru délky.

Na hlubších místech řeky se vyskytuje kapr s karasem. Kapři berou na kukuřici i na rohlík a viděl jsem i šestikilové kusy. Karase se občas podaří chytnout přes kilo.

Většina místních domorodců loví na těžko, ale já doporučuji jemný feeder a především plavanou. Přívlačáře na Skalici nepotkáte, a to je škoda, protože v tůních se dobře pobavíte lovem okounů, tloušťů a štik.

Neméně půvabnou říčkou je blízká Lomnice. Ta pramení nedaleko Blatné a je o něco kratší než Skalice.

Díky vydatnému zarybňování násadou z blatenských rybníků je ale stejně dobře zarybněna.

Dobrá místa jsou v okolí vesnice Mireč, Mirotice a Dolního Ostrovce. Po spojení se Skalicí se tok Lomnice řítí lesnatým, skalnatým údolím, aby se po několika kilometrech vlil do Orlické nádrže. Okolí vtoku do nádrže je hojně navštěvováno specialisty na sumce, kteří rádi, zvláště při vysoké vodě, vytahují z nádrže proti proudu. Mimořádně dobře se zde daří úhořům a objevují se i orličtí candáti.

Lomnice je více než dobře zarybněna bílou rybou a často se na některých úsecích pořádají závody, hojný je úhoř a okoun. Štik je průměrně.

Obě říčky mají své kouzlo, na mnoha úsecích budeme osamělí, tiší rybáři, dobře si zachytáme a pokocháme se brdskou krajinou.